Hamarosan pályázható a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program

A Felhívás célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése. Mindemellett a célok között szerepel a tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, valamint a nem formális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteinek felhasználásával - a korosztályos és speciális célcsoportok igényei szerint is -, Magyarország kevésbé fejlett régióban található intézmények 1-8. évfolyamos tanulóinak bevonásával valósuljanak meg a fejlesztések.


Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 Mrd Ft
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 55-125 db.

Támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 40 000 000 Ft, maximum 90 000 000 Ft
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Támogatést igénylők köre

 • 312 Központi költségvetési szerv
 • 351 Országos nemzetiségi önkormányzat
 • 352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 353 Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása
 • 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
 • 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 373 Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
 • 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 • 517 Egyéb szövetség
 • 525 Vallási egyesület
 • 528 Nemzetiségi egyesület
 • 529 Egyéb egyesület
 • 551 Bevett egyház
 • 552 Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
 • 555 Bevett elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye
 • 559 Egyéb egyházi szervezet
 • 561 Közalapítvány
 • 562 Közalapítvány önálló intézménye
 • 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 569 Egyéb alapítvány
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Elszámolható költségek köre

 • Projekt előkészítés költségei
 • Beruházáshoz kapcsolódó költségek
 • Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
 • Célcsoport támogatásának költségei
 • Projektmenedzsment költség

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje
2020. február 28. és 2020. március 30. között lehetséges

A páláyzatról rövid összefoglaló letölthető innen. 

Forrás: palyazat.gov.hu