Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.


A rendelkezésre álló forrás összege
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 Mrd forint.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800 db.

A rendelkezésre álló forrásból a „Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja” és „Felzárkózó települések” elnevezésű programokba tartozó (2. sz. melléklet szerinti) településeken megvalósuló fejlesztésekre a rendelkezésre álló keret legalább 60%-a, 3 milliárd Ft elkülönítve áll rendelkezésre.
Szabad vállalkozási zónává kijelölt (1. sz. melléklet szerinti) településeken megvalósuló fejlesztésekre rendelkezésre álló keret legalább 40%-a, 2 milliárd Ft áll rendelkezésre.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

– a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.

– a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.001 forint, maximum 60.000.000 forint.

A Felhívás 1. és 2. számú mellékletében felsorolt, mindkét településlistán szereplő településekre vonatkozóan a támogatást igénylő dönt, hogy melyik kategóriában nyújt be támogatási kérelmet.

Támogatást igénylők köre

Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt szabad vállalkozási zónákban
 • a Felhívás 2. számú szakmai mellékletben felsorolt 162 településen
 • nem a Közép-magyarországi régióban található településen valósítják meg fejlesztéseiket.
 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • amelyek rendelkeznek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kiállított tanúsítvánnyal, amennyiben a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket és minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege

Nem támogatható tevékenységi körök

 • amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11- 20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul.
 • amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó 25 lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik13 (TEÁOR szám: 01.11-03.22).

Támogatható tevékenységek köre

I. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

II. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).
 • Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 • Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).
 • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek(a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).
 • Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el),
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 0,5%-át érheti el)
 • Projektelőkészítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 7%-át érheti el).
 • Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 2,5%-át érheti el).

Felhívjuk figyelmét, hogy a Projektelőkészítés és a Projektmenedzsment tevékenységet kizárólag azon mikro- és kisvállalkozás által vehető igénybe, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő három évig tart.

Előleg

 • Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 25%a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 15 millió forint.
 • Egyszeri elszámolás esetén előleg nem igényelhető.

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 2022. augusztus 31.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtására január 19. kedd 9:00 órától 2021. február 18. csütörtök 12:00 óráig van lehetőség.

Bővebb információért keressen Bennünket az info@projectmine.hu, vagy a 06709315589 elérhetőségeinken.

Forrás: palyazat.gov.hu