Indul a Magyar Falu Program

A Program keretén belül 6 milliárd forintos támogatási keretet nyújt a kormány idén a nemzeti és helyi indentitástudat erősítése érdekében. Cél a hagyományos vidéki közösségi élet megerősödése, ezzel teret adva a fiatal generációk számára. A program esélyt ad a helyi kultúra, a szabadidős tevékenységeknek fejlődéséhez, támogatja a hagyományok megtartását és azok továbbvitelét, hozzájárul a kultúrközösségek közötti kommunikációhoz. Támogatás igényelhető már meglévő kulturális intézmények tereinek felújítására, kultúrát segítő személy programszervező foglalkoztatására, valamint egyéb programszervezésre, és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre és programokhoz kapcsolódó működési költségekre. 
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A rendelkezésre álló forrás

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 Mrd forint.

A támogatás mértéke, összege
projektenkénk összesen maximum: 22 971 800 forint
meglévő közösségi és kulturális építmények felújítása, bővítésére: 15 millió Ft
közösségi programok szervezésére: 5 millió Ft
közösségszerző alkalmazására: maximum 2 971 800 Ft

 

Támogatást igénylők köre

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek esetén: azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
 • Helyi önkormányzatok társulása esetén: azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

Gazdálkodási formakód szerint

 • GFO 321 Helyi önkormányzat költségvetési irányító és költségvetési szervek
 • GFO 327 Helyi önkormányzatok társulása

Elszámolható költségek
Önállóan támogatható tevékenységek
Az alábbi három tevékenységcsoportra (I, II, III) együttesen is benyújthatók támogatási igények.

I, Meglévő közösségi és kulturális építmények külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése

 • Felújítás, bővítés, pl.: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés;
 • Meglévő világítási rendszerek;
 • Info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése.

II, Közösségi célú helyiségekben megvalósuló kül- és beltéri programok szervezése, ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés és működési költségek támogatása

 • A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének 
 • érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő programok
 • Önkéntes tevékenységek, az önkéntességgel kapcsolatos programok;
 • A gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, nemzedékek közötti együttműködést elősegítő programok;
 • A szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programok;
 • Egészségmegőrző és prevenciós programok;
 • Nemzeti és helyi identitás erősítése érdekében hely- és családismereti programok;
 • Népművészeti, hagyományápoló műhelyfoglalkozások;
 • Kézműves foglalkozások szervezése;
 • Az egyéni és közösségi tudást, kreativitást, helyi kultúrát fejlesztő programok;
 • Helyi termékfejlesztéssel, kreatív iparral kapcsolatos nonprofit programok;
 • Információs és kommunikációs technológiák, és a digitalizáció kulturális alapúhasználata;
 • Helyi kulturális agrárium, közösségi kert gondozása.
 • Közösségi tér felújításához, amatőr művészeti csoportok működéséhez, és a programok megvalósításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés
 • A programokhoz kapcsolódó működési költségek

III, Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása

 • egy fő – akár részmunkaidőben foglalkoztatott – közösségszervező bértámogatásának nyújtására a 2019. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével maximum egy év időtartamra

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
 • Kapcsolódó előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, tervezési költségek, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége);
 • A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment). Előkészítés és kapcsolódó szolgáltatások összesen maximum 7%
 • Meglévő közösségi és kulturális építmények felújítása tekintetében megújuló energiaforrások alkalmazása.

A pályázatok benyújtása 2019. március 18- ától folyamatos és 2019. április 27-éig lehetséges.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Forrás: allamkincstar.gov.hu

A projektek előzetes értékelésében a ProjectMine Kft. Tanácsadói készséggel segítenek.