Ismét lehet pályázni pályakezdők foglalkoztatására Pest megyén kívül

Megjelent az "Új gyakornoki Program"! A Felhívás célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati ismeretei, munkatapasztalata, ezáltal munkaerő-piaci kilátásaik és foglalkoztatásuk. A kiemelt kormányzati célkitűzés a fiatalok munkaerő-piaci belépésének segítése, az ifjúsági munkanélküliség csökkentése.


A rendelkezésre álló forrás

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 Mrd Ft

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 500 000 Ft, maximum 22 176 000 Ft

             b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

A támogatott projektek várható száma

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 450 – 2 400 db.

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:

 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és
 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek

Jogi forma szerint

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
 • szövetkezetek
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség!

Az elszámolható költségek köre

1.) Megvalósítás személyi jellengű költségei

 • a) Célcsoprot foglalkoztatásának költsége
 • b) Szakmai megvalósításban közreműködők foglalkoztatási költsége

2.) A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához kapcsolódó költségek

 • kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
 • szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
 • eszközbeszerzés költségei
 • immateriális javak beszerzésének költsége
 • építéshez kapcsolódó költségek: Infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához

A projekt területi korlátozása

A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása 2019. október 15-től 2021. április 30- ig lehetséges.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Bővebb információért keressen bennünket a +36/1-797- 1736 vagy info@projectmine.hu elérhetőségeinken.

Forrás: kormany.hu