Kis-és középvállalkozások munkahelyteremtésének elősegítése

A Felhívás célja a kis-és középvállalkozások munkahelyteremtésének elősegítése. A foglalkoztatás bővítését ösztönző intézkedések területileg célzott formában valósulnak meg. A beavatkozás az ország azon négy régiójában érhető el, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt 2017-ben: Észak-Alföld, Észak- Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld.


A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 8 000 000 Ft maximum 90 000 000 Ft

Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:

  1. - rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
  2. - amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
  3. - az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és
  4. - a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek

Elszámolható költségek köre

1) Foglalkozatás bővítéssel érintett munkavállalók foglalkoztatásának személyi jellegű költségei:

  1.  A munkavállalók havi munkabérének a foglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a szakképzetlen munkavállaló esetében a mindenkori minimálbért, szakképzett munkavállaló esetében a garantált bérminimumot, részmunkaidő esetén a garantált bérminimum arányos részét.
  2.  A támogatást igénylő az első pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, ebben az esetben a munkáltatónál felmerülő maximális – garantált bérminimum 1,5-szerese támogatás feletti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.
  3.  Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a meghatározott 2 teljes éves bérköltség maximum 70%-a kisvállalkozás esetén, maximum 60%-a középvállalkozás esetén. Támogatás szempontjából legfeljebb a garantált bérminimum másfélszerese vehető figyelembe.
  4.  Megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében a munkavállaló által igazoltan rehabilitációra fordított órák bérköltsége elszámolható.

2) Munkavállaló személyi jellegű ráfordításai:

  1.  munkabér és jogszabályban meghatározott bérpótlékok
  2.  a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, figyelemmel a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvénykeretében igénybe vett adókedvezményre.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2022. december 31.​

A támogatási kérelem benyújtásának határideje​

A támogatási kérelmek benyújtása 2020. január 27. és 2020. június 01. között lehetséges.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen. 

Forrás: palyazat.gov.hu