Már pályázható az export növelését előmozdító tevékenységek finanszírozását támogató pályázat!

Jelen felhívás célja vissza nem térítendő támogatás biztosítása annak érdekében, hogy előmozdítsa a hazai mikro- kis- és középvállalkozások külpiaci tevékenységgel összefüggő külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenés, árubemutatók megszervezése, külföldi marketing és márkaépítő tevékenységek kivitelezése, exportfejlesztés érdekében konkrét projekt előkészítése során felmerülő költségekhez történő hozzájárulási törekvéseit. 


A rendelkezésre álló forrás összege:

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 200 millió forint. 

A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft.

Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be
- magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező, már exportárbevétellel és referenciával rendelkező, nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő, a mikro-, kis- és középvállalkozások (GFO: 113, 114,117, 231),
- szakmai alapon szerveződő szervezetek (GFO kód: 529), valamint felsőoktatási intézmények, kutató intézetek (GFO kód: 312, 342)


Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség!

Elszámolható költségek:
I. Dologi költségek:

 1. - Bemutató céljából kiküldésre szánt eszközök szállítási díja, illetve az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek (engedélyek, vámkezelés díja stb.),
 2. - Promóciós anyagok, honlap, ágazati bemutatkozó anyag készítésének, lefordításának díja,
 3. - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tanácsadói, ügyvédi, jogi díjak),
 4. - Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő szolgáltatások,
 5. - Utazási költség,
 6. - Szállásköltség,
 7. - Kiállítói költségek (pavilon/stand, regisztrációs díjak),
 8. - Belföldi tanúsítványok megszerzésének költsége (exportengedély kivételével),
 9. - Reklám, marketing, média kiadások,
 10. - Úthasználati díj.

II.Személyi költségek: (kizárólag a promócióhoz vagy marketinghez kapcsolódó tanácsadás, exportcélú marketingtevékenységhez, valamint külföldi áru és szolgáltatás bemutatást szolgáló projektek beindítására számolhatók el az alábbi felsorolás szerint:

 1. - Bérköltség,
 2. - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
 3. - Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő személyi jellegű kifizetések (pl. napidíj),
 4. - Reprezentáció.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A pályázatok benyújtása 2020. február 28-ig lehetséges.

A pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Forrás: palyazat.gov.hu