Mezőgazdasági üzemek energiahatékonyságának fejlesztése

A felhívás lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és borászati termékek előállítására szolgáló épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására.


Támogatható tevékenységek bemutatása

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan (az 1. vagy a 2. célterülethez kapcsolódóan legalább egy tevékenység vállalása és végrehajtása kötelező):

1. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban

 1.  Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek.

 1. Kertészeti üzemek energiahatékonyságának javítása.
 • hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere/ korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.)
 • fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési,  hűtési  és  használati  melegvíz  rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.)
 • világítási rendszereinek korszerűsítése. (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.)
 • Temperált levegőjű létesítmények (válogató,  csomagoló  tér,  terem,  közlekedők, kiszolgáló terek, göngyölegtároló, géptároló, fedett rámpák, szociális- és kiszolgáló helyiségek) technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése;
 • Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítése (gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás  technológiai  berendezéseinek beszerzése/cseréje (Nitrogén  generátor,  CO2 abszorber), vezérlés, tágulási tartályok, szelepek, összekötő elemek stb.).

 

 1. Állattartó gazdaságok energiahatékonyságának javítása.

Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások.

 • Állattartó telepi épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése;
 • Állattartó telepi épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése;
 • Világítási rendszerek korszerűsítése;
 • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése.   Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

 

 2.  Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

a) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása a kertészeti üzemekben.

A támogatott tevékenységek célja a gazdasági-termelési folyamatok és a mezőgazdasági üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

 

b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása az állattartó gazdaságokban.

A támogatott tevékenységek célja a gazdasági-termelési folyamatok és a mezőgazdasági üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

2. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari - és borászati üzemekben.

Kizárólag a  TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari és borászati feldolgozáshoz kötődő erőforrás és energiahatékonyság javítását célzó projektek támogathatóak az alábbi bontásban:

 1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek.

A támogatott tevékenységek célja az élelmiszeripari- és borászati üzemen belüli energiahatékonyság fokozása. Kizárólag már meglévő létesítmények, épületek energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg.

 • Épületek,  építmények  hőtechnikai  adottságainak  javítása,  hőveszteségének  csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.)
 • Épületek,  építmények  fűtési,  hűtési  és  használati  melegvíz  rendszereinek  korszerűsítése (Fűtési,  hűtési  és  használati  melegvíz  rendszerek  korszerűsítése,  hőtermelők  cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
 • Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje.    Kül-  és  beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Cél az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok  alkalmazása,  biomassza  alapú   és   hőszivattyús  rendszerek   telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Biztosítékok köre

Előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Támogatást igénylők köre

Az 1. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre  vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az  azt  megelőző teljes  lezárt  üzleti évben  -  fiatal  mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 2. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

 

A 2. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a   mezőgazdasági   tevékenységből   származott.   A   mezőgazdasági   tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 10. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;
 2. a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I., illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti alaptevékenységük 0806 10 90, 2204, 2209, 2307,2308 árucsoportba tartozó borászati termék feldolgozására irányul;
 3. a  támogatási  kérelemmel  érintett  TEÁOR  1102  (szőlőbor  termelése)  alaptevékenységük kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul;
 4. a támogatási kérelemmel érintett feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 2016. január 1. óta folytatják, vagy a  VP3-4.2.1-15 kódszámú, Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése  a  feldolgozásban  és/vagy  a  VP3-4.2.2-16  kódszámú, Borászat   termékfejlesztésének  és   erőforrás-hatékonyságának  támogatása   című   felhívás kapcsán Támogatói Okiratban részesültek.

 

 1. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro - és kisvállalkozások abban az esetben jogosultak a támogatásra, amennyiben:
 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek;
 2. a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I. termék feldolgozására, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti alaptevékenységük 0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék feldolgozására irányul;
 3. a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük kizárólag Annex I. termék, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alaptevékenységük kizárólag 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul;
 4. a támogatási kérelemmel érintett feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 2016. január 1. óta folytatják, vagy a  VP3-4.2.1-15 kódszámú, Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése  a  feldolgozásban  és/vagy  a  VP3-4.2.2-16  kódszámú, Borászat   termékfejlesztésének  és   erőforrás-hatékonyságának  támogatása   című   felhívás kapcsán Támogatói Okiratban részesültek.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 19. napjától 2020. február 18. napjáig van lehetőség. Első értékelési határnap: 2018. március 19.

A támogatás mértéke, összege

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1 milliárd Ft.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
 • Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

Pályázatról rövid összefoglaló letölthető innen.

Forrás: palyazat.gov.hu