Társadalmi egyeztetésen az "Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása" pályázat

Jelen Felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, feltételesen visszatérítendő támogatás biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését.


A rendelkezésre álló forrás összege

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,149 Mrd forint
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 15-25 db

Az elnyerhető forrás mértéke, összege

Az igényelhető támogatás összege: min 30 millió Ft – max 500 millió Ft

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő azon középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevételét;
 • amelyek a Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám szerinti, cégkivonatba 2020. július 30. előtti dátummal bejegyzett főtevékenységgel rendelkeznek, és a projekt fejlesztendő tevékenysége is a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységre irányul;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.;
 • amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A felhívás keretében fejleszthető tevékenységek TEÁOR besorolása

 • 1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás
 • 1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása
 • 1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
 • 1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
 • 1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
 • 1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
 • 1041 Olaj gyártása
 • 1042 Margarin gyártása
 • 1051 Tejtermék gyártása
 • 1052 Jégkrém gyártása
 • 1061 Malomipari termék gyártása
 • 1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása
 • 1071 Kenyér; friss pékáru gyártása
 • 1072 Tartósított lisztes áru gyártása
 • 1073 Tésztafélék gyártása
 • 1081 Cukorgyártás
 • 1082 Édesség gyártása
 • 1083 Tea, kávé feldolgozása
 • 1084 Fűszer, ételízesítő gyártása
 • 1085 Készétel gyártása
 • 1086 Homogenizált, diétás étel gyártása
 • 1089 Mns egyéb élelmiszer gyártása
 • 1091 Haszonállat-eledel gyártása
 • 1092 Hobbiállat-eledel gyártása
 • 1101 Desztillált szeszes ital gyártása
 • 1102 Szőlőbor termelése
 • 1103 Gyümölcsbor termelése
 • 1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
 • 1105 Sörgyártás
 • 1106 Malátagyártás
 • 1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása

Támogatásban nem részesíthetők köre

 • amely középvállalkozásnak éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben nem érte el a minimum 50 főt, kivéve, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt teljes üzleti év éves beszámoló szerinti értékesítés nettó árbevételének legalább 50%-a a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében található TEÁOR 10 és 11 (kivéve a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást) besorolás alá tartozó élelmiszer-feldolgozó tevékenységből származott
 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
 • amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul (Felhívás 4. számú melléklete), azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek
 • amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült,
 • amely vállalkozás a GINOP-1.1.8-19, GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.7-20 vagy GINOP-1.2.11-20 felhívások keretében támogatási kérelmet nyújtott be.

Támogatható tevékenységek köre

I. Önállóan támogatható tevékenységek

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át.

II. Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 • Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 30%-át érhetik el).
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen, építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. o) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 • Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe. (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 80%-át.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő három teljes lezárt üzleti év végéig tart.

Előleg

Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 500 millió Ft.

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2021. február 4. 9:00-tól 2021. március 11. 12:00-ig lehetséges.

Bővebb információért keressen Bennünket az info@projectmine.hu, vagy a 06709315589 elérhetőségeinken.

Forrás: palyazat.gov.hu