Hamarosan támogatásban részesülhetnek a Pest és Pest megyén kívül elhelyezkedő hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások.

A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Megjelent a “Kertészeti üzemek korszerűsítése” pályázat

 

A Felhívás támogatja a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítását és az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését. A felhívás a kertészeti létesítmények esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kertészeti gazdaságok energiahatékonyságának javulását. A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, illetve a foglalkoztatás növelése.

Már pályázható a szállodák fejlesztésére kiírt pályázat Pest megyében!

 

A pályázati kiírás közvetlen célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található minőségi kereskedelmi szálláshelyek (szállodák) által nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése, kapacitásuk bővítése, új, a kihasználtságot/jövedelmezőséget javító szolgáltatások kialakítása, igazodva a megnövekedett kereslethez és szem előtt tartva a fenntarthatósági szempontokat is. 

Hamarosan elérhető a kkv-k innovációs tevékenységeit támogató pályázat!

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával.

Munkahelyteremtő bértámogatási Program a munkába állás és a munkahelymegőrzés érdekében!

2020. május 18-ától igényelhető a Munkahelyteremtő bértámogatási Program mintegy 80 milliárd forintos keretösszeggel, melynek célja a munkába állás segítése azok számára, akik a koronavírus járvány okán elveszítették munkahelyüket. A Program keretében 70 ezer ember munkába állása kerül megsegítésre.

Modern üzleti és termelési kihívásokat segítő fejlesztések támogatása Pest és Pest megyei kkv-knak- hamarosan!

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások (ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán keresztül. Fentieken túl, a hazai gazdaság fejlesztése érdekében jelen Felhívás kiemelt célja a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása.

Modern üzleti és termelési kihívásokat segítő fejlesztések támogatása vidéki kkv-knak- hamarosan!

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások (ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán keresztül. Fentieken túl a Felhívás kiemelt célja a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása.

Elindult az új versenyképesség növelő program közép- és nagyvállalatok számára!

A pályázat célja, hogy a Magyar Állam egyszeri, nem visszatérítendő költségvetési támogatás nyújtásával a közép- és nagyvállalkozásokat a COVID-19-járvány (koronavírus-járvány) következtében a gazdaság számára szükséges beruházásokra ösztönözze.

2020. április 15-től lehet jelentkezni a kutatási, fejlesztési és innovációs támogatásokra

Munkahelyük megvédése érdekében bértámogatásban részesülnek a kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalói. Célunk a szektorban dolgozó több tízezer munkavállalói tartós foglalkoztatása, a munkabérek fenntartása és az elbocsátások elkerülése.

Hamarosan elérhető a piacképes termék vagy szolgáltatás fejlesztését támogató pályázat!

A pályázati felhívás célja a piacképes termék vagy szolgáltatás fejlesztése. Lehetőség van már meglévő prototípus piaci termékké fejlesztésére is. A fizikai befejezésig piacra vihető termék, technológia, szolgáltatás előállítása szükséges. A fenntartási időszak során kiemelten fontos a kutatás-fejlesztési tevékenység során létrejövő eredmény piaci hasznosulása, melyet a támogatási kérelemben részletesen ismertetni kell (piac, árbevétel növekedésének várható mértéke).