Hamarosan elérhető a vállalatok innovációs fejlődését támogató pályázat

A Felhívás célja az NKFIH előminősítéssel rendelkező vállalkozások rövid időn belül növelő kísérleti fejlesztési tevékenységek megvalósításának támogatása oly módon, hogy a támogatásban részesülők alkalmasak legyenek a korszerű, digitális vagy Ipar 4.0-as megoldások kifejlesztésére, gyártására, szállítására, és beüzemelésére közép- illetve nagyvállalkozások számára. További cél az S3 ágazati prioritásokhoz, valamint az intelligens technológiákhoz kapcsolódó projektek támogatása.

Április 20-i nappal indul a kibővített Növekedési Hitelprogram!

Április 20-i nappal indul a kibővített Növekedési Hitelprogram!
Az új Program NHP Hajrá néven indul, 1 500 milliárd forintos forrással. Az MNB célja a hazai kis- és középvállalkozások segítése egy kedvező hitelkonstrukcióval a jelenleg kialakult járvány okozta gazdasági válság csökkentésének érdekében.

Bértámogatás a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében

Bemutatjuk, hogyan működik és mit kell tudni a bértámogatásról a munkavállalók csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatásával kapcsolatban.

Új pályázati felhívás jelent meg szálláshelyfejlesztésre a Kisfaludy Program keretében

Megjelent az 5* minősítéssel rendelkező szállodák fejlesztését célzó pályázati felhívás.

Azonnali lépések az Magyar Nemzeti Banktól az üzleti szektor segítésére

Budapest, 2020. március 16. - A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a mai napon több intézkedést hozott annak érdekében, hogy támogassa a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került, illetve potenciálisan nehézségekkel szembesülő vállalatokat.

Pályázatok út- és járdafelújításra a Magyar Falu Programban

Újabb két pályázatot hirdetett meg a kormány a Magyar Falu Program keretében: tízmilliárd forint értékben lehet pályázni út-, híd- és járdaépítésre, illetve -felújításra.

Hamarosan pályázható a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program

A Felhívás célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése. Mindemellett a célok között szerepel a tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, valamint a nem formális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteinek felhasználásával - a korosztályos és speciális célcsoportok igényei szerint is -, Magyarország kevésbé fejlett régióban található intézmények 1-8. évfolyamos tanulóinak bevonásával valósuljanak meg a fejlesztések.

Kis-és középvállalkozások munkahelyteremtésének elősegítése

A Felhívás célja a kis-és középvállalkozások munkahelyteremtésének elősegítése. A foglalkoztatás bővítését ösztönző intézkedések területileg célzott formában valósulnak meg. A beavatkozás az ország azon négy régiójában érhető el, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt 2017-ben: Észak-Alföld, Észak- Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld.

Megjelent a zöld civil szervezeteket támogató Zöld Forrás pályázat 2020. évi kiírása

 Magyarország környezetpolitikai céljainak – úgy, mint a természeti értékek védelme, az erőforrások takarékos-, hatékony- (fenntartható) használata, továbbá az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása – a Nemzeti Környezetvédelmi Program ad átfogó keretet. A civil szervezetek kiemelkedő szerepet vállalnak abban, hogy e célkitűzések teljesüljenek.

Már pályázható az export növelését előmozdító tevékenységek finanszírozását támogató pályázat!

Jelen felhívás célja vissza nem térítendő támogatás biztosítása annak érdekében, hogy előmozdítsa a hazai mikro- kis- és középvállalkozások külpiaci tevékenységgel összefüggő külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenés, árubemutatók megszervezése, külföldi marketing és márkaépítő tevékenységek kivitelezése, exportfejlesztés érdekében konkrét projekt előkészítése során felmerülő költségekhez történő hozzájárulási törekvéseit.