Hamarosan indul a telephelyfejlesztés Pest megyében

A támogatás célja a mikro-, kis-, és középvállalkozások  működési helyszínéül szolgáló telephelyek infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének a javítása. 

2018-ban is pályázható a Nagyvállalati Beruházási Támogatási program

A támogatási program célja, hogy az uniós forrásból támogatásban nem részesülő hazai nagyvállalatok foglalkoztatást bővítő, feldolgozóipar területén megvalósuló beruházásaihoz vissza nem térítendő támogatást biztosítson, ezzel is támogatva a Kormány újraiparosítási törekvéseit.

Utolsó lehetőségek kutatás-fejlesztési támogatás igénylésére

Egyszeri meghosszabbítás után, május 31-én lezárul az a kutatásfejlesztési pályázat, amely keretében vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kölcsön kombinációjával kerülhetnek támogatásra kutatás-fejlesztési projektek. Innovatív projektek esetében másik finanszírozási lehetőség kutatás-fejlesztéseket támogató hitelprogram, 0%-os kamatozással

Kutatás-fejlesztési pályázatok Közép-magyarországi vállalkozásoknak

Támogatást igényelhetnek Közép-magyarországi régióban (Budapest és Pest- megye) működő mikro- és kisvállalkozások, valamint Kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok, jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák fejlesztésére.

EFOP 0%-os hitel program

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban EFOP) pénzügyi eszköz hitelprogram célja közvetlenül EFOP kapcsolódású szektorban (egészségügyi, köznevelési, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó, továbbá kulturális szolgáltatások) tevékenykedő vagy e szolgáltatások minőségjavulásához hozzájáruló, a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó, beruházásokat, fejlesztéseket megvalósító, mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén.

Megjelent a munkavállalók képzését támogató felhívás KKV-k és nagyvállalatok részére is

A munkavállalói csoportok nem egyforma arányban vesznek részt a munkahelyi képzésekben. Megfigyelhető egy erős szelektivitás a munkavállalók között életkoruk, iskolai végzettségük és a munkahelyi hierarchiában elfoglalt helyük szerint. A munkaadók inkább a jól képzett, közép- vagy magasabb szinten dolgozó, fiatalabb alkalmazottaik képzését preferálják. A munkahelyi tanuláshoz való hozzáférésben így hátrányba kerülnek azok, akiknek leginkább szükségük lenne a képzésre: az idősebb munkavállalók, a középfokú végzettségnél alacsonyabb végzettségűek, illetve az alacsony beosztásban dolgozó alkalmazottak. A pályázat kiemelt célja ezért annak elősegítése is, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.

Mezőgazdasági üzemek energiahatékonyságának fejlesztése

A felhívás lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és borászati termékek előállítására szolgáló épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására.

Munkahelyteremtő beruházások támogatása ORSZÁGOSAN

Jelen Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójuk javítása érdekében az - új munkahelyek létrehozását eredményező - munkahelyteremtő beruházások támogatása. A pályázat célja továbbá a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése. A gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű térségek, települések felzárkóztatásának érdekében az álláskeresők foglalkoztatásának - kiemelt összegű kiegészítő - támogatása, a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése érdekében

Elindult az építőipart támogató pályázat

Ahhoz, hogy az építőipari növekedés a jövőben is folytatódjon, elindul egy 20 milliárd forintos fejlesztési program a magyar építőipari kis- és középvállalkozásoknak.
 A várakozásokkal szemben a jelenlegi szakaszban nem a legalább tízfős, hanem csak a legalább húszfős foglalkoztatottsági állománnyal rendelkező cégek indulhatnak. A gépesítést, ezáltal a hatékonyságnövelést segítő beruházási támogatásban részesíthetők köréből kimaradt a tervező cégek egy része, valamint a mérnöki lebonyolítók, ugyanis e tevékenységi körök TEÁOR-száma nem került bele a kiírásba.

Önkormányzatok újra pályázhatnak munkásszállók építésére

Önkormányzatok idén újra pályázhatnak munkásszállás építésére, illetve munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítására.