Háromszáz milliárd forintos turisztikai fejlesztési program indul

Mintegy 300 milliárd forintos keretösszeggel indul el a Kisfaludy turisztikai fejlesztési program, amelyben vidéki szálláshelyek fejlesztésére lehet pályázni 2030-ig.

Szeptembertől ismét jönnek a Central Europe transznacionális együttműködéseket támogató felhívások

2017. szeptemberében újra elérhetőek lesznek a Central Europe transnacionális együttműködéseket támogató pályázatai, 60 millió EUR kerettel.
Minimum 3 különböző országból, minimum 3 szervezet együtt tud támogatási kérelmet benyújtani közös, átlagosan 36 hónapos projektre.

Pályázati lehetőség helyi hő és hűtési igény kielégítésére valamint távhő-szektor energetikai korszerűsítésére

Két, nyitott, uniós pályázati lehetőség segíti a vidéki városok távfűtési rendszerének korszerűsítését összesen 45 milliárdos keretösszeggel. Mind a két felhívásra már benyújthatóak a kérelmek, így ennek apropóján megnéztük, hogy hogyan állnak a pályázatok. A távhőtermelő és távhőszolgáltató gazdasági társaságoknak lehetőségük lesz új fogyasztók rendszerbe kapcsolására, távhőtermelő berendezések energiahatékony korszerűsítésére, illetve megújuló energiaforrásokat hasznosító távfűtő/távhűtési és távhőtermelői rendszerek kialakítására.

Hamarosan jön a "Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása" pályázat

A felhívás célja, hogy a desztinációk területén a turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősödjön, és tartós partnerség alakuljon ki a köz- és magánszféra szereplők között.
További cél a turisztikai fogadóterületek versenyképességének javítása a meglévő turisztikai kínálati elemek szolgáltatási csomaggá történő alakításával, a desztináció vonzerejének javításával, a jól meghatározott célcsoportok igényeinek megfelelő szolgáltatási választék és színvonal meghatározásával, a desztináció menedzsmentjének javításával, valamint a desztinációk imázsának fejlesztésével.

Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése Közép- Magyarországon

Jelen felhívás átfogó célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, a fejlesztés járuljon hozzá az ország átfogó népegészségügyi hálózatának kialakításához, és ezen keresztül a lakosság egészségtudatosságának növeléséhez, egészségkultúrájának javításához és a krónikus nem-fertőző betegségek megelőzéséhez a területi egyenlőtlenségek csökkentésével.

Érdemes pályázni szakmai látogatásokra az EGT Alap 2009-2014 Ösztöndíj program keretében

2017-ben legkésőbb július 24-én nyújthatók be pályázatok az EGT Alap Ösztöndíj program Szakmai látogatások pályázati akciójában.  A résztvevők kapcsolatot építhetnek, illetve meglévő kapcsolatot ápolhatnak Norvégia, Izland és Liechtenstein releváns intézményeivel, a pályázati felhívásban meghatározott célok elérése érdekében.

„Nemek közti esélyegyenlőség” című bilaterális kapcsolatok erősítését támogató pályázat

Még 2017. június 30-ig benyújtható az EGT és Norvég Alap 2009-2014 keretében a Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapjára (KKNA) vonatkozó pályázati felhívás, a „Nemek közti esélyegyenlőség” című bilaterális kapcsolatok erősítését támogató pályázat.

Eldőlt, hogyan osztják fel a Pest megyének szánt 80 milliárdot

Három főbb részre osztották azt a 80 milliárd forintos fejlesztési keretet, amelyet a kormány Pest megyének szán 2021-ig az uniós pénzszűke kompenzálására - jelezte Pest megyei közgyűlés alelnöke a Magyar Időknek. 

Újra megnyílt és július 15-ig pályázható a közép-magyarországi vállalkozások KFI tevékenységét ösztönző felhívás

Ismét beadhatók a pályázatok a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott pályázati felhívásra, amely a budapesti és Pest megyei vállalkozások KFI tevékenységét ösztönzi jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák házon belüli kifejlesztésének támogatásával.

Csúsznak a képzési pályázatok beadási határidejei

Változik a támogatási kérelmek beadásának kezdete és vége, mind Pest megyében, mind a vidéki régiókban pályázható „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című és „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára” című  felhívások tervezett tartalmi módosítása miatt, annak érdekében, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a tartalmi változások feldolgozására és a támogatást igénylők felkészülésére.